עלית הנוער הינה מסגרת של משרד החינוך הנותנת הנחות משמעותיות בשכר לימוד וכן ספרי לימוד, דמי כיס,
ביגוד וטיפולי שיניים.
תלמידה הנכנסת למסגרת מחויבת להשאר באולפנא כל ימות השבוע (למעט שחרורים) וכן בשבתות מעבר לרגיל באולפנא.
הורים המעוניינים להתקבל למסגרת עלית הנוער, ימלאו את הטופס המצ"ב וישלחו למספר הפקס הרשום ע"ג הטופס,
החל מאמצע חודש שבט.
 
טלפון  02-9974159     

דוא"ל   raayaul@gmail.com        

כתובת   בית אל