אולפנת רעיה שואפת לחנך בנות יראות שמים ובעלות מידות טובות, מקושרות לתורה ולאמונה ומודעות לתפקידן בדור של גאולה.
 האולפנא יונקת את משנתה החינוכית מדרכו ותורתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ומבנו ממשיכו
הרצי"ה קוק זצ"ל.

 
טלפון  02-9974159     

דוא"ל   raayaul@gmail.com        

כתובת   בית אל